Makbule Aras

Makbule Aras
PAYLAŞ
Hakkında

Makbule Aras 1972’de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu; aynı fakültede Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. Farsça öğrendi ve Türk edebiyatının yanı sıra İran edebiyatıyla da ilgilenmeye başladı. "Varlık”, "Kitap-lık”, "Notos”, "Virgül”, "Cumhuriyet Kitap”, "Öteki-siz”, "Ç.N.”, "Sıcak Nal”, "Duvar” gibi dergilerde deneme, eleştiri, inceleme, çeviri ve öyküleri yayımlandı. Çevirisini yaptığı kitaplar: "Yeryüzü Ayetleri”, Furuğ (2008, Can Yayınları), "Kör Baykuş”, Sâdık Hidâyet (2015, Kırmızı Yayınları), "Kış Uykusu”, Goli Taraghi (2016, YKY).