Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar

 • Homerosçu İlahiler’den Pindaros’a - Arkaik Yunan Şiiri Antolojisi

  Homerosçu İlahiler’den Pindaros’a - Arkaik Yunan Şiiri Antolojisi

  Bu kitap bir şiir antolojisidir, sözcüğün Yunancadaki anlamıyla şiirin bir “çiçek-dermesi”dir.
  DETAY
 • Taksitle Ölüm

  Taksitle Ölüm

  Louis-Ferdinand Céline

  Yayımlanışından tam 81 yıl sonra Türkçeye "bulaştırılan" “Taksitle Ölüm” küfürbaz, asi, provokatif, müptezel, haz düşkünü, sınır ihlali yapan, kaotik bir metin.
  DETAY
 • Sir Gawain ve Yeşil Şövalye

  Sir Gawain ve Yeşil Şövalye

  On dördüncü yüzyıl sonlarında kimliği bilinmeyen bir şairin yazdığı “Sir Gawain ve Yeşil Şövalye”dolaylı bir ahlak dersi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir büyü, korku, baştan çıkarma ve macera hikâyesidir.
  DETAY
 • Bütün Şiirleri ve Fragmanları

  Bütün Şiirleri ve Fragmanları

  Bakkhylides

  “Bakkhylides” İskenderiye Kütüphanesi’nin âlimleri tarafından antik Yunan lirik şiirinin dokuz büyük isminden biri kabul edilmiştir.
  DETAY
 • Fasti (I-VI) Roma Takvimi ve Festivaller

  Fasti (I-VI) Roma Takvimi ve Festivaller

  Publius Ovidius Naso

  “Elegeia” vezniyle yazılmış eser, Ocak ayının birinci gününden başlayıp Haziran ayının son gününde biten altı kitaptan oluşur. Ovidius’un “Fasti”yi bugün kullandığımız gibi on iki ay için, on iki kitap olarak yazıp yazmadığı belirsizdir.
  DETAY
 • Romantizm Okulu

  Romantizm Okulu

  Heinrich Heine

  Yahudi olması dolayısıyla kendi yurdunda bile dışlanmış olan Heine, biçimlenmekte olan yeni Avrupa’nın çelişkilerinin çözümünü romantiklerin beslediği milliyetçiliklerde değil Avrupalılıkta görüyordu.
  DETAY
 • Bütün Zafer Şarkıları

  Bütün Zafer Şarkıları

  Pindaros

  Pindaros (MÖ 518-438), lirik şiirler arasında yapıtları en iyi şekilde korunarak günümüze kadar gelen Yunan şairdir. "Bütün Zafer Şarkıları" ise bu türün (epinikion) ulaşabildiğimiz en geniş külliyatını oluşturur.
  DETAY
 • Ibis

  Ibis

  Publius Ovidius Naso

  "Ibis", Mısır’da bataklık alanlarda, akreplerle ve zehirli yılanlarla yaşadığı söylenen bir kuşun adıdır ve Ovidius altı yüz kırk dört dizelik şiirinde lanetler yağdırdığı düşmanını bu isimle anar.
  DETAY
 • Güneş Devletleri ve İmparatorlukları

  Güneş Devletleri ve İmparatorlukları

  Savinien Cyrano De Bergerac

  Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655) öncelikle Gassendi, Giordano Bruno ve Machiavelli’nin düşünceleriyle beslenmiş, bohem bir hayat peşinde olmuş, özgürlükçü bir kişiliktir.
  DETAY
 • Özgürlüğün Son Oğlu - Poemalar

  Özgürlüğün Son Oğlu - Poemalar

  Mihail Yuryeviç Lermontov

  Özgürlüğün Son Oğlu’nda şairin yarım bıraktıkları hariç 20 poema yer alıyor.
  DETAY
 • Profesör Y ile Konuşmalar

  Profesör Y ile Konuşmalar

  Louis-Ferdinand Céline

  Céline’i Céline’den okumak isteyenler için benzersiz bir edebiyat olayı…
  DETAY
 • Beowulf - Seamus Heaney'in Modern İngilizcesinden

  Beowulf - Seamus Heaney'in Modern İngilizcesinden

  Seamus Heaney

  Heaney Beowulf’u Anglo Saksoncanın sessel özelliklerini olabildiğince koruyarak günümüz İngilizcesine aktarmayı başarmıştır.
  DETAY
 • Yol Günlüğü

  Yol Günlüğü

  Michel De Montaigne

  Denemeler’iyle özdeşleşmiş Montaigne, bu sefer “seyyah” kimliğiyle karşımızda.
  DETAY
 • Poemalar

  Poemalar

  Aleksandr Sergeyeviç Puşkin

  Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’in poemalarının ilki olan Ruslan ve Ludmila’dan sonra bütün poemaları Türkçede ilk kez bir arada yayımlanıyor.
  DETAY
 • Öteki Dünya - Ay Devletleri ve İmparatorlukları

  Öteki Dünya - Ay Devletleri ve İmparatorlukları

  Savinien Cyrano De Bergerac

  Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655) öncelikle Gassendi, Giordano Bruno ve Machiavelli’nin düşünceleriyle beslenmiş, bohem bir hayat peşinde olmuş, özgürlükçü bir kişiliktir.
  DETAY
 • Dîvân

  Dîvân

  Molla Aşkî

  15. yüzyıl şairlerinden Molla Aşkî, II. Murad ve II. Mehmed (Fâtih) dönemlerinde yaşamıştır. Eserleri bir dîvânda toplanmadığı için yeterince tanınmayan Molla Aşkî, sanat olarak da bu yüzyılda yaşamış Necatî Bey ve Ahmed Paşa gibi şairlerin gölgesinde kalmıştır.
  DETAY
 • Cin Pazarı ve Seçme Şiirler

  Cin Pazarı ve Seçme Şiirler

  Christina Rossetti

  Christina Georgina Rossetti (1830 – 94), İngiliz Edebiyatı’nın şaşırtıcı isimlerinden biridir.
  DETAY
 • Senfoniler

  Senfoniler

  Andrey Belıy

  Vladimir Nabokov’un değerlendirmesiyle 20. yüzyılın en büyük dört romanından biri olan Petersburg’un yazarı, ikinci kuşak Rus simgeciliğinin önde gelen temsilcilerinden ünlü Rus şair, kuramcı, romancı ve edebiyat eleştirmeni Andrey Belıy’ın Senfoniler’i, müzik kurallarına göre yazılmış şiirsel bir düzyazıdır.
  DETAY
 • Mister Pickwick’in Serüvenleri

  Mister Pickwick’in Serüvenleri

  Charles Dickens

  İlkin tefrika olarak yayımlanan Mister Pickwick’in Serüvenleri, Dickens’ın ilk romanıdır ve ona büyük ün kazandırmıştır.
  DETAY
 • Ruslan ve Ludmila

  Ruslan ve Ludmila

  Aleksandr Sergeyeviç Puşkin

  Rus edebiyatında bir benzeri görülmemiş mizahın, kahramanlığın, ironinin, hüznün ve dönemin tutucu çevrelerince fazla cesur bulunarak, büyük tepkilere yol açan biçimde cinselliğin bir arada kullanıldığı epik bir yapıt.
  DETAY