Tarih

 • Oryantalizm ve Hayırseverliğin İttifakı

  Oryantalizm ve Hayırseverliğin İttifakı

  Nora Şeni

  Oryantalizm ve Hayırseverliğin İttifakı
  DETAY
 • Edirne Hatıraları

  Edirne Hatıraları

  Kâzım Karabekir

  Kâzım Karabekir’in Edirne Hatıraları ilk defa okuyucu karşısına çıkıyor.
  DETAY
 • Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası "Celâlî İsyanları"

  Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası "Celâlî İsyanları"

  Mustafa Akdağ

  Cumhuriyet dönemi tarihçiliğimizin bir klasiği.
  DETAY
 • İstanbul’un Köpekleri

  İstanbul’un Köpekleri

  Catherine Pinguet

  İstanbul’un Köpekleri
  DETAY
 • Savaş Sonrası - 1945 Sonrası Avrupa Tarihi

  Savaş Sonrası - 1945 Sonrası Avrupa Tarihi

  Tony Judt

  Avrupa dünyanın en küçük kıtasıdır. Kıta bile değildir doğrusu – Asya’ya bağlı bir kara parçasıdır yalnızca.
  DETAY
 • Tarihyazımı

  Tarihyazımı

  Ernst Breisach

  Tarihyazımı (historiography) konusundaki en yetkin yazarlardan biri olarak bilinen Ernst Breisach’ın başyapıtı bu alanda verilmiş en önemli çalışma kabul edilir.
  DETAY
 • İttihat ve Terakki Cemiyeti

  İttihat ve Terakki Cemiyeti

  Kâzım Karabekir

  Terakki ve İttihat Cemiyeti, tarihimizin her zaman için iftihar edeceği bir teşekküldü.
  DETAY
 • II. Meşrutiyet’in İlk Yılı / 23 Temmuz 1908 - 23 Temmuz 1909

  II. Meşrutiyet’in İlk Yılı / 23 Temmuz 1908 - 23 Temmuz 1909

  Aygaz ve Yapı Kredi Yayınları II. Meşrutiyet’in 100. yılı dolayısıyla çok özel bir çalışmayı okurlarla buluşturdu.
  DETAY
 • Hayatım - Kâzım Karabekir

  Hayatım - Kâzım Karabekir

  Kâzım Karabekir

  Herkesin hayatı, mükemmel bir tarih parçasıdır. Hele çocukların ibret alacağı güzel bir kitaptır.
  DETAY
 • Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek

  Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek

  John Lewis Gaddis

  Soğuk Savaş, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle ABD ile SSCB arasında yaşanan siyasi çekişmeyi birçok yönüyle ele alıyor.
  DETAY
 • İstanbul’da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri

  İstanbul’da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri

  Zafer Karaca

  Geniş bilgiler, ayrıntılı anlatım ve bilgilendirici fotoğraflarla alanındaki tek yetkin kaynak.
  DETAY
 • Bizans Tarihi

  Bizans Tarihi

  Timothy E. Gregory

  Önde gelen Bizans tarihçilerinden Timothy E. Gregory, kapsamlı araştırması Bizans Tarihi’nde coğrafi ve kültürel mirasçısı olduğumuz Bizans İmparatorluğu’nun tarih içindeki serüvenine ışık tutuyor.
  DETAY
 • Oryantalistler ve Düşmanları

  Oryantalistler ve Düşmanları

  Robert Irwin

  Oryantalizmin, özellikle 18. ve 19. yüzyıl Avrupa emperyalizmiyle bağlantılandırıldığı ve olumsuz çağrışımlar kazandığı sınırlı tanımlarına karşı çıkıyor.
  DETAY
 • İstanbul'da Gündelik Hayat

  İstanbul'da Gündelik Hayat

  Ekrem Işın

  Siyasetten kültüre, mimariden edebiyata uzanan çok boyutlu bir zemin üzerinde gerçekleştirilmiş kurgusu ve kendine has üslubuyla aynı zamanda, günümüz tarihçisinin de İstanbul'a sunduğu bir armağandır.
  DETAY
 • Mehmet Nail Bey'in Derlediği Kartpostallarla Balkan Savaşı (1912-1913)

  Mehmet Nail Bey'in Derlediği Kartpostallarla Balkan Savaşı (1912-1913)

  Osmanlı’nın tek başına giriştiği son savaş. Acı bir yenilgi, onur kırıcı bir barış antlaşması.
  DETAY
 • Bizans - Yeni Roma İmparatorluğu

  Bizans - Yeni Roma İmparatorluğu

  Cyril Mango

  Değişik bir Bizans kitabı. Alanın yetkin uzmanı Cyril Mango bu kez Bizans’ı iç dinamikleriyle ele alıyor.
  DETAY
 • Everyday Life in Istanbul

  Everyday Life in Istanbul

  Ekrem Işın

  Everyday life in istanbul is a collection of striking images along a journey back to the roots of the turk's social identity.
  DETAY
 • 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu

  18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu

  Yücel Özkaya

  18. yüzyıl Osmanlı toplumu için ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalımın derinleştiği dönem demektir. Artık fetihler çağı çoktan geride kalmış, doğuda ve batıda birbiri ardınca gelen savaşlar toplumun gücünü iyice zayıflatmıştır.
  DETAY
 • İstanbul’un Anlatımı

  İstanbul’un Anlatımı

  Federico Gravina

  İstanbul’un Anlatımı
  DETAY
 • Kumanlar ve Tatarlar - Osmanlı Öncesi Balkanlar’da Doğulu Askerler (1185-1365)

  Kumanlar ve Tatarlar - Osmanlı Öncesi Balkanlar’da Doğulu Askerler (1185-1365)

  István Vásáry

  Bugüne kadar Türk tarih literatüründe eksikliği duyulan bir eser...
  DETAY