Tarih

 • Cumhuriyet Ansiklopedisi / Kutu içinde 4 cilt + CD-ROM

  Cumhuriyet Ansiklopedisi / Kutu içinde 4 cilt + CD-ROM

  Cumhuriyet Ansiklopedisi, Osmanlı'nın son dönemlerini ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını kapsayan seslendirilmiş görüntüleri içeren bir CD ile birlikte sunuluyor okurlara.
  DETAY
 • İsmet İnönü

  İsmet İnönü

  Necdet Uğur

  Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, yaşamı ve dünya görüşü üzerine birinci elden bir tanıklık.
  DETAY
 • Kayseri Cezaevi Günlüğü

  Kayseri Cezaevi Günlüğü

  Celal Bayar

  Tartışmalı bir dönemin birinci elden tanıklığı...
  DETAY
 • Türkiye’de Kongre İktidarları (1918-1920)

  Türkiye’de Kongre İktidarları (1918-1920)

  Bülent Tanör

  Milli Mücadele döneminin yerel ve ulusal kongre hareketlerini inceleyen Bülent Tanör, bu hareketlerin nirengi noktalarını titizlikle ortaya koyarak kongre örgütlenmelerinin hangi ihtiyaçtan doğduğunu incelerken, yukarıdaki soruya da ışık tutuyor.
  DETAY
 • Yeniçerilerin Kahiresi - Abdurrahman Kethüda Zamanında Bir Osmanlı Kentinin Yükselişi

  Yeniçerilerin Kahiresi - Abdurrahman Kethüda Zamanında Bir Osmanlı Kentinin Yükselişi

  André Raymond

  Kahire'yi bastan asagi imar eden siradisi bir yeniçeriyi, Abdurrahman Kethüda'yi odak alan bu arastirma, siyasetten sehir estetigine, gündelik hayattan mimariye uzanan zengin bir kültür yelpazesinin bütün renklerini yansitmakta.
  DETAY
 • II. Dünya Savaşı Tarihi (2 cilt)

  II. Dünya Savaşı Tarihi (2 cilt)

  Liddell Hart

  II. Dünya Savaşı Tarihi (2 cilt)
  DETAY
 • Atatürk’ten Hatıralar

  Atatürk’ten Hatıralar

  Hasan Rıza Soyak

  Uzun yıllar devletin en üst kademesinde Özel Kalem Müdürlüğü yapan Hasan Rıza Soyak, anılarını Atatürk’ten Hatıralar adlı kitapta topladı.
  DETAY
 • Ortaçağda İslam ve Seyahat

  Ortaçağda İslam ve Seyahat

  Houari Touati

  Bir Âlim Uğraşının Tarihi ve Antropolojisi
  DETAY
 • Bir Şehzadenin Hâtırâtı Vatan ve Menfâda Gördüklerim ve İşittiklerim

  Bir Şehzadenin Hâtırâtı Vatan ve Menfâda Gördüklerim ve İşittiklerim

  Ali Vâsıb Efendi

  Bir Osmanlı şehzadesinin çocukluktan gençliğe kadarki yaşantısının ve sürgün yıllarında Osmanlı hanedan üyelerinin yaşadıklarının anlatıldığı bu kitap, tarih yazınımıza önemli bir katkı.
  DETAY
 • Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak

  Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak

  Suraiya Faroqhi

  Kitapta 15-18. yüzyıl arası zaman dilimindeki Osmanlı toplumsal tarihinin değişik cephelerine bakış yer alıyor.
  DETAY
 • Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300 - 1600)

  Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300 - 1600)

  Halil İnalcık

  Bir sınır beyliğiyken İslam dünyasının en güçlü devletine dönüştü Osmanlı İmparatoruğu.
  DETAY
 • Demokrasinin Türkiye Serüveni

  Demokrasinin Türkiye Serüveni

  Bernard Lewis

  Demokrasinin Türkiye Serüveni, çağdaşlaşma sürecinde Batı’nın pek çok kurumunu benimseyen, benimserken de bunları önemli ölçüde kendine uyduran bir toplumun, demokrasiyle neler yaptığının bir dökümü.
  DETAY
 • İtalya ve Türk Sorunu 1919-1923 Kamuoyu ve Dış Politika

  İtalya ve Türk Sorunu 1919-1923 Kamuoyu ve Dış Politika

  Fabio L. Grassi

  Fabio L. Grassi, Türk tarihine ışık tutacak kapsamlı bir çalışmayla Türk okurunun karşısında.
  DETAY
 • İktidarın Sembolleri ve İdeoloji

  İktidarın Sembolleri ve İdeoloji

  Selim Deringil

  İktidarın Sembolleri ve İdeoloji bir imparatorluğun Batı dünyasına karşı verdiği hayatta kalma mücadelesini başarıyla aktarıyor.
  DETAY
 • Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri

  Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri

  Nilüfer Hatemi

  Bir ulusun yıkılış ve kurtuluş günlüğü...
  DETAY